חגי ישראל

החגים מוסדרים לפי עונות השנה והתאריכים שלהם מתחילה ועד סיום.

עונת חורף

תאריכים

1.12.22 – 1.3.22
יום ראשון – 20 במרץ 2022 \ יום שלישי – 21 בדצמבר

רשימת חגים

עונת אביב

תאריכים

1.3.22 – 1.6.22
יום ראשון – 20 במרץ \ יום שלישי – 21 ביוני

רשימת חגים

ראש השנה

עונת קיץ

תאריכים

1.6.22 – 1.9.22
יום שלישי – 23 בספטמבר \ יום שלישי – 21 ביוני

רשימת חגים

עונת סתיו

תאריכים

1.9.22 – 1.12.22
יום שלישי – 23 בספטמבר \ יום שלישי – 21 בדצמבר

רשימת חגים